Skip to main content

Nieuwjaarsbijeenkomst goed bezocht en zeer gezellig!

Gepubliceerd: zondag 08 januari 2023 | 12:44

De Nieuwjaarsbijeenkomst die gisteren heeft plaatsgevonden was, ondanks de heersende griepgolf en wat afzeggingen, goed bezocht en erg gezellig.

In de toespraak werd kort teruggekeken op de twee door COVID gedomineerde jaren (2020 en 2021) en werden de vrijwilligers bedankt vanwege hun creativiteit en doorzettingsvermogen. Ondanks de vele, soms onbegrijpelijke COVID-maatregelen, hebben we er het beste van weten te maken.  Ook de leden werden bedankt voor hun begrip en geduld. Nagenoeg niemand heeft opgezegd en op een enkeling na heeft iedereen in de COVID-periode aan zijn contributieverplichtingen voldaan.  Mede daardoor staat de club er momenteel erg goed voor.

Vervolgens werd aan de hand van een paar plaatjes teruggekeken op de highlights van het afgelopen kalender jaar. Hoogtepunten maar ook dieptepunten. Ook werd de CVV Zwervers herinneringspoort geïntroduceerd. De oude toegangspoort tot het sportpark waar herdenkings-hangslotjes aan kunnen worden gehangen van overleden Zwervers-iconen. Hieronder staan de getoonde beelden.

Na de terugblik werd ook vooruitgekeken. Na COVID dient zich de volgende uitdaging aan. De hogere kosten voor met name energie zijn zorgelijk. Toch is in de Algemene Ledenvergadering besloten geen tussentijdse contributieverhoging door te voeren. Ook de douches blijven gewoon aan. Een eventueel financieel tekort aan het einde van het seizoen gaat dan ten laste van de reserves (spaarpot). In mei zal een bijzondere ledenvergadering worden gepland waarin een standpunt wordt ingenomen over de contributie van het nieuwe seizoen.
Ook werden de top prioriteiten van 2022 benoemd en werd stilgestaan bij de U13 CUP en het kunstgrasdossier.

Ook werd een aankondiging gedaan van het "Voute Feest" dat op 24 maart op de rol staat. De kaartverkoop is inmiddels gestart (maximaal 300). Hieronder de beelden die zijn gebruikt.

Als laatste onderdeel van de toespraak kwamen de jubilarissen aan bod. Door COVID waren dit er in totaal 11. Drie jubilarissen konden door uiteenlopende omstandigheden niet aanwezig zijn. De overigen waren present.