Skip to main content

Voorkom een train- en speelverbod!

Gepubliceerd: Monday 26 September 2022 | 18:09

In augustus zijn de contributienota’s voor het voetbalseizoen 2022-2023 (digitaal) door NIKKI verzonden. Een groot deel van de leden heeft inmiddels zijn contributie (gedeeltelijk) voldaan. Helaas geldt ook dit jaar voor een klein deel van de leden dat sprake is van een betalingsachterstand.

Voorkom een speel- en trainverbod en betaal de verschuldigde contributietermijnen uiterlijk binnen 2 weken. 

Namens het Dagelijks Bestuur
Edgar Ruijgers (penningmeester)