Skip to main content

De contributienota komt eraan!

Gepubliceerd: Wednesday 09 August 2023 | 15:21

Ook gedurende het voetbalseizoen 2023-2024 zullen wij de samenwerking met het bedrijf NIKKI voortzetten. Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat CVV Zwervers de contributie via het NIKKI-systeem laat verwerken.

Jij ontvangt binnenkort een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen.

Ook is het mogelijk om de contributie in 10 maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer je de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

Eind augustus ontvang je de eerste email
Je ontvangt eind augustus de eerste e-mail van NIKKI met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de  contributie in één keer van het seizoen 2023 – 2024. Als je de contributie in één keer en op tijd betaalt, hoef je geen administratiekosten te betalen. Wil je liever in termijnen betalen dan kun je de iDEAL-betaallink gebruiken voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het seizoen 2023 – 2024 die verdeeld worden over 10-maandelijkse termijnen.
Vervolgens ontvang je iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om jouw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen. Voor deze betaling in termijnen gelden wel administratiekosten. Die zijn 10% van de contributie met een maximum van € 19 per seizoen.

Je bent lid voor een heel seizoen

Jouw lidmaatschap geldt voor een heel seizoen. Mocht je gedurende het seizoen stoppen of naar een andere club willen gaan dan zul je de contributie in z’n geheel moeten betalen. Ook als je hebt gekozen voor een betaling in termijnen.

Wanneer je in augustus geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij jou een e-mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Stuur in deze e-mail altijd jouw persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in jouw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging je lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met het bestuur is door NIKKI een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer je in maandelijkse termijnen gaat betalen.

Voorkom een train- en speelverbod
Ben jij nog contributietermijnen en/of boetes over het afgelopen seizoen verschuldigd? Voorkom een train- en speelverbod en zorg dat ook de laatste contributietermijn(en) en/of boetes zijn voldaan voor aanvang van het nieuwe seizoen!

Jeugd Fonds Sport & Cultuur
Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je gebruik maakt van Jeugd Fonds Sport & Cultuur (JFS). Geef hierbij duidelijk aan om welk lid het gaat, graag onder vermelding van voor- en achternaam en vereniging. Je ontvangt wel in augustus de contributiefactuur echter zullen wij deze in afwachting van JFS, op de achtergrond “on-hold” zetten. Je blijft wel te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de contributiefactuur.

Let op!
Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kan je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al jouw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail aan hen voorleggen.
  3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal je doorverwijzen naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI er vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

De contributie is een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van CVV Zwervers. NIKKI zal zich tot het uiterste inzetten om de contrubtie soepel voor CVV Zwervers te innen. Jij kunt ons helpen door steeds op tijd aan jouw verplichtingen te voldoen. Dat scheelt aanmaningen, extra communicatie van NIKKI en van onze ledenadministratie. 

Bedankt voor jouw medewerking en een mooi voetbalseizoen toegewenst!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Edgar Ruijgers
(penningmeester)