• cvv zwervers slide6
 • cvv zwervers slider7
 • cvv zwervers 7
 • cvv zwervers 23 2 3
 • cvv zwervers slider6
 • cvv zwervers slider12
 • cvv zwervers slider15
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers slider5
 • cvv zwervers 18 1
 • cvv-zwervers-slide4
 • cvv zwervers slider11
 • cvv zwervers 2
 • cvv zwervers slider8
 • cvv zwervers 23 2 1
 • cvv zwervers 10
 • cvv zwervers 23 2 2
 • cvv zwervers slider10
 • cvv zwervers 4
 • cvv zwervers slider13
 • cvv zwervers 9
 • cvv zwervers 6
 • cvv zwervers 3
 • cvv zwervers 5
 • cvv zwervers 18 2

Contributie

De contributie voor het seizoen 2017-2018 staat in het onderstaande overzicht.

CategorieContributie
Senioren€ 220
G-afdeling€ 150
A, B en C junioren€ 180
D, E, en F  pupillen€ 140
Mini F€ 75
Donateurs€ 50

De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het lidmaatschap bij de KNVB en exclusief € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden.

Algemeen
De periode waarover contributie betaald moet worden loopt van 1 juli  tot en met 30 juni en wordt eenmaal per jaar geïncasseerd. Begin juli van elk jaar ontvangen de leden een brief met het te betalen contributiebedrag. Dit bedrag moet dan worden overgemaakt op:

Banknummer NL94RABO 0356306232
T.n.v. CVV Zwervers
Capelle aan den IJssel

Omdat ook CVV Zwervers een gedeelte van de contributie moet afstaan aan de KNVB kunnen leden alleen maar deelnemen aan de competitie als de contributie vóór de op de nota vermelde datum is voldaan. Leden zijn die personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. Lidmaatschap van CVV Zwervers betekent automatisch ook een lidmaatschap van de KNVB. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

Kleding
Iedereen die lid wil worden van CVV Zwervers is verplicht om een wedstrijdtenue aan te schaffen. Meer informatie is te vinden in de rubriek VOETBAL bij het kopje Kledingbeleid.

Opzeggen lidmaatschap
Kosten / contributie verplichtingen bij opzeggingen (indien er geen sprake is van achterstallige contributie):

 • Aan opzeggingen voor 1 juli, dus voor het nieuwe seizoen aanvangt, zijn geen kosten verbonden.
 • Bij opzeggingen na 1 juli maar voor 1 september is een bedrag van 30 euro verschuldigd, het betreft administratiekosten (o.a. kosten KNVB door club betaald).
 • Bij opzeggingen na 1 september maar voor 1 januari is 50% van de contributie verschuldigd.
 • Bij opzeggingen na 31 december is de volledige contributie verschuldigd.

Contributie verplichtingen:
Indien er sprake is van een inschrijving tijdens het lopende voetbalseizoen zijn de navolgende verplichtingen van toepassing:

 • Bij inschrijvingen tot en met 31 december is de volledige contributie voor het lopende voetbalseizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 januari en voor 1 april is de helft van de contributie voor het lopende seizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 april is voor het nog lopende seizoen een bedrag van 30 euro verschuldigd.

 Verandering contributie inning in het nieuwe seizoen 2017-2018

 • Samenwerking met Club Collect:

  In het nieuwe seizoen gaat CVV Zwervers samen met Club Collect de contributie innen. Club Collect verstuurd de contributiebrieven, bewaakt de tijdige betaling, realiseert de aanmaningen met bijhorende extra kosten voor leden en draagt over aan het incassobureau bij wanbetaling.

   

 • Digitalisering:

  De contributie inning gaat ook digitaliseren, zowel uit het oogpunt van kostenbesparing als milieu zullen er geen contributiebrieven meer via de post verzonden worden. Er wordt gebruikt van het e-mailadres van de betrokken leden (ouders). Op dit moment worden test mails verzonden om vast te stellen of de e-mailadressen juist zijn.

   

 • Verantwoordelijkheid leden:

  De leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat CVV Zwervers over het juiste e-mailadres en (mobiel) telefoonnummerbeschikt. Alleen dan kan de club op een snelle en hedendaagse manier haar informatie bij de leden brengen. Dus zorg ervoor dat wij over de juiste e-mail en telefoon gegevens beschikken. 

  Op de website zal binnenkort nog meer uitgebreide informatie volgen over de contributie voor het komend seizoen.

  Ton Grosjean

  Penningmeester CVV Zwervers

Jeugdsportfonds (JSF)
Indien u gebruik gaat maken van JSF voor de betaling van de contributie dient u dit te melden per e-mail bij . U moet jaarlijks opnieuw uw aanvraag indienen bij het JSF veelal via een intermediair. Na akkoord door JSF ontvangen wij een betaling voor de contributie, soms is dat een deel van de contributie en dient u zelf het restant te betalen. Indien u niet bij ons gemeld heeft dat u een aanvraag heeft via het JSF gaan wij ervan uit dat u zelf tijdig de contributie voldoet.
Let op: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een JSF aanvraag tijdig te realiseren, CVV Zwervers speelt daarin geen rol! Informatie over het Capelse JSF vindt u in het digitaal loket op www.capelleaandenijssel.nl. Hier vindt u onder de zoekterm JSF de uitleg en een lijst met Capelse intermediairs, het aanvraagformulier en de meest gestelde vragen.

Hoe helpen wij u:
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de contributiebrief kijk dan even op onze website http://www.cvvzwervers.nl/club-info/lidmaatschap/contributie of u daar het antwoord kunt vinden of stuur een e-mail naar: 

 

CVV Zwervers wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • 100voetbal2
 • Logo_de_Terp_nieuw
 • Niessink
 • RIEG logo RGB
 • Van Delft_Infra
 • Van-Steensel-Assurantin-624x241
 • colorconcepts
 • de-hypotheker
 • den-ouden
 • het hooghe water
 • logodaasluis
 • logoeticoll
 • logojupiler
 • yoursite

Couwenhoekseweg 1
2904 XZ Capelle aan den IJssel

Postbus 722
2900 AS Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010-4502715 (uitsluitend van maandag t/m donderdag na 18 uur en op zaterdag en zondag)

Email:

Heeft u vragen of suggesties voor onze website?
Mail de webmaster