Skip to main content

Trainingen 2022-2023

Alternatief trainingsschema tijdens Renovatie veld 1.

Tijdens de renovatie van veld 1, van 27 maart t/m 5 mei, geldt er een alternatief trainingsschema. Veld 3 wordt dan intensiever gebruikt. Als veld 3 wordt afgekeurd wordt dat gemeld in de Afgelast app (voor trainers en coördinatoren). Trainingen vervallen dan of er zal moeten worden ingeschikt op veld 2. Dat staat allemaal in het alternatieve trainingsschema.

Start trainingen

Voor de herenselectie en het O23 team starten de trainingen in de week van 1 augustus. De selectieteams van de jeugd starten op maandag 15 augustus. Voor komend seizoen hebben de volgende jeugdteams het "predikaat" selectieteam: JO18-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO12-1, JO11-1, JO11-2, JO10-1, JO10-2, JO09-1, JO08-1 en MO17-1.
Alle andere jeugdteams, de recreatieve senioren en het G-team starten op maandag 22 augustus. 

Let op: dit seizoen ook trainen op natuurgras

Dit jaar gaan we ook veld 3 inzetten als trainingsveld. Dit om meer ruimte te creëren voor de jeugdteams en om sommige seniorenteams eerder te kunnen laten starten. Als het natuurgrasveld wordt afgekeurd dan zullen de jeugdteams trainen op veld 1 of 2 op hetzelfde tijdstip. Bij een eventuele afgelasting trainen de betreffende seniorenteams trainen dan niet om 20 uur maar om 21 uur op veld 1 of 2 (zie schema). Als er op veld 3 niet getraind mag worden zullen we dat uiterlijk om 16:30 uur melden via de afgelast app. In deze app zullen we de betreffende aanspreekpunten en trainers inzetten.

Belangrijke afspraken en regels

  • Begin en eindig altijd op tijd je trainingen en ga op de toegewezen plek trainen;
  • Zet alle gebruikte materialen (met name doeltjes) terug op de plek waar ze horen te staan of overleg met de trainer die na jou komt of je spullen/doelen kunt laten staan. Er zijn maar twee plekken waar je doeltjes kunt pakken of kunt neerzetten. Die staan hieronder aangegeven. Nooit doelen neerzetten bij het plein bij de kledingshop en/of T&O loods;
  • Gebruik nooit de doeltjes die op veld 3 en 4 staan; 
  • Als er 3 teams op één veld staan gebruikt ieder team 1/3 van het veld. Overleg onderling waar je gaat trainen. Je kunt per week ook wisselen;
  • Als trainingen worden afgelast staat dat vóór 17 uur op de website;
  • Laat kleedkamers netjes achter. Elke dag worden de kleedkamers in de ochtend gecontroleerd. Teams die de kleedkamer niet goed hebben achtergelaten krijgen dat onmiddellijk te horen;
  • Als je een bal niet kunt vinden laat dan het barpersoneel weten door een briefje achter te laten met waar de bal de struiken/water in is gegaan. De volgende dag zal de bal worden gezocht.

Hieronder staat weektrainingsschema voor het seizoen 2022-2023. In dit schema staan de tijdstippen per team. Tussen haakjes staat het kleedkamernummer. De overzichten per dag komen binnenkort. Het trainingsschema kan nog wijzigen omdat er wellicht nog een paar jeugdteams bijkomen.

Hieronder de enige twee locaties waar doelen en doeltjes geplaatst mogen worden: