Skip to main content

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering. In de bijzondere ledenvergadering van 24 mei 2024 is de contributie voor het seizoen 2024-2025 als volgt vastgesteld.

LidmaatschapSeizoen 2024-2025
Senioren

€ 275

G-Voetbal

€ 205

Jongens/meisjes onder 19 jaar

€ 270

Jongens/meisjes onder 17 jaar

€ 270

Jongens/meisjes onder 15 jaar

€ 270

Jongens/meisjes onder 13 jaar

€ 230

Jongens/meisjes onder 11 jaar

€ 230

Jongens/meisjes onder 9 jaar

€ 230

Jongens/meisjes onder 7 jaar

€ 170

Dames 30+ 7x7 (vrijdagavond)

€ 85

Donateurs

€ 60

Toelichting op de bovenstaande bedragen
De hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het lidmaatschap en verzekering bij de KNVB en exclusief € 10,- inschrijfgeld voor nieuwe leden. Ook zijn de bedragen inclusief de kosten voor het kledingplan. Het kledingplan geeft alle leden een wedstrijdtenue (exclusief kousen) en geeft de jeugdleden een volledioge trainingsoutfit en tas. Klik hier voor meer informatie over het kledingplan.

Juiste contactgegevens erg belangrijk
Voor alle leden geldt dat zij er zelf zorg voor moeten dragen dat CVV Zwervers beschikt over een juist e-mail adres en (mobiele) telefoonnummer van het lid (voor jeugdleden dat van de wettelijk vertegenwoordiger), zodat op een snelle en adequate manier communicatie kan plaatsvinden tussen het lid en de vereniging waar het contributie en overige verplichtingen betreft. Facturering vindt op digitale wijze plaats. Daarvoor is een juist e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer onontbeerlijk. Deze gegevens zijn ook nodig voor de communicatie met de KNVB. De leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de communicatiegegevens in de ledenadministratie (adres, email en mobiele telefoonnummer) up to date zijn. Wijzigingen zijn altijd door te geven via: Wijzigen gegevens - CVV Zwervers

Proces van de contributie-inning 
De periode waarover contributie betaald moet worden loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In augustus van elk jaar ontvangen de leden een email en/of SMS met het te betalen contributiebedrag. De contributiefacturen worden verstuurd door NIKKI. NIKKI doet de contributie inning voor heel veel sportverenigingen en ook in opdracht van CVV Zwervers. 

Samenwerking met NIKKI
Met ingang van het voetbalseizoen 2022-2023 is CVV Zwervers een samenwerking met NIKKI aangegaan voor de inning van de contributiegelden. NIKKI heeft zowel voor de ledenadministratie als voor de leden goede condities. Een van de voordelen voor de leden is dat de contributie ook in 10 termijnen kan worden betaald. Voor de ledenadministratie heeft NIKKI het voordeel dat de inning van de gelden, de eventuele aanmaningen en de communicatie over de contributie volledig door NIKKI wordt verzorgd.
Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke je zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren.  Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilligers en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.

In één keer betalen of in 10 maandelijkse termijnen
Je ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Als je het bedrag in één keer wilt betalen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer je liever in 10 maandelijkse termijnen betaald. Wil je in termijnen betalen dan NIKKI extra kosten in rekening brengen.
Deze servicekosten bedragen 10% van de contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen.
Deze kosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer je in termijnen gaat betalen.   

Vergoedingen via het Jeugdsportfonds
Indien je gebruik gaat maken van JFS voor de betaling van de contributie dien je aan het begin van het seizoen, maar uiterlijk op 1 augustus, dit te melden per e-mail bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je moet dan jaarlijks opnieuw een aanvraag indienen bij het JFS via een intermediair. Na akkoord door JFS ontvangen wij een betaling voor de contributie, soms is dat een deel van de contributie en dien je zelf het restant te betalen. Indien je niet bij ons gemeld hebt dat het een aanvraag via het JFS betreft gaan wij ervan uit dat jij zelf tijdig de contributie voldoet.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de ouders om een JSF aanvraag tijdig te realiseren, CVV Zwervers speelt daarin geen rol! Informatie over het Capelse JSF vind je in het digitaal loket op www.capelleaandenijssel.nl.  Hier vind je de uitleg en een lijst met Capelse intermediairs, het aanvraagformulier en de meest gestelde vragen. Klik hier als je direct naar dit digitale loket van de gemeente wilt gaan.

Lidmaatschap CVV Zwervers en van de KNVB
Het lidmaatschap van CVV Zwervers betekent automatisch ook een lidmaatschap van de KNVB. Omdat CVV Zwervers een gedeelte van de contributie moet afstaan aan de KNVB kunnen leden alleen maar deelnemen aan de competitie als de contributie vóór de op de nota vermelde datum is voldaan. Als daar niet aan wordt voldaan geldt een train en speelverbod.

Betalingsafspraken met NIKKI
Met Nikki zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die opgevolgd zullen worden::

 1. Indien wenselijk kun je op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, alle vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kun je per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
 3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
 4. Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Voor vragen over bijvoorbeeld uw contributie verwijzen wij jou graag door via onderstaande link naar de "veel gestelde vragen" op de website van NIKKI.

https://www.nikki.nl/faq-leden/

Staat jouw vraag er niet tussen? Dan kun je NIKKI telefonisch bereiken via 0345 – 745 980.

Duur van het lidmaatschap
Jouw lidmaatschap geldt voor een heel seizoen. Mocht je gedurende het seizoen stoppen of naar een andere club willen gaan dan zul je de contributie in z’n geheel moeten betalen. Ook als je hebt gekozen voor een betaling in termijnen.

Geen bericht ontvangen?
Wanneer jij in het nieuwe seizoen geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij jou een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Stuur in deze e-mail altijd de juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten dat je lid bent van CVV Zwervers. Dit omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Wil je meer weten over NIKKI? Klik dan hier.

Contributie verplichtingen bij inschrijving
Indien er sprake is van een inschrijving tijdens het lopende voetbalseizoen zijn de navolgende verplichtingen van toepassing:

 • Bij inschrijvingen tot en met 31 december is de volledige contributie voor het lopende voetbalseizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen vanaf 1 januari tot 15 maart is 50% van de contributie voor het lopende seizoen van toepassing.
 • Bij inschrijvingen na 15 maart is voor het nog lopende seizoen 25% van de contributie verschuldigd.

Opzeggen lidmaatschap/overschrijvingen naar andere vereniging
Kosten/contributie verplichtingen bij opzeggingen (indien er geen sprake is van achterstallige contributie):

Het lidmaatschap van CVV Zwervers kan uitsluitend worden opgezegd door het digitale opzegformulier op de website (www.cvvzwervers.nl) in te vullen.
De opzegging dient vóór 15 juni verstuurd te zijn. De ontvangstdatum van de opzegmail is leidend.
Het opzeggen van het lidmaatschap vóór 15 juni dient niet alleen plaats te vinden als wordt gestopt met voetballen, maar ook als wordt overgeschreven naar een andere vereniging.

 • Bij opzeggingen binnengekomen vóór 15 juni zijn geen kosten verbonden.
 • Indien niet voor 15 juni is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd en dient de volledige contributie voor dat -nieuwe- jaar te worden voldaan.
 • Afwijkingen alleen in overleg met het bestuur.

Opzeggen lidmaatschap door de vereniging
De vereniging kan het lidmaatschap van een lid eenzijdig opzeggen. Dat kan indien eeen lid zich, bij voortduring, niet gedraagt conform de gedragsregels van de club of het betreffende team. Daarnaast kan het lidmaatschap worden opgezegd als een speler veelvuldig afwezig is bij trainingen en wedstrijden (langdurige ziekte of blessures uitgezonderd). Bij veelvuldige afwezigheid van een speler wordt het team immers gedupeerd en zal het team worden aangevuld met een speler die er wel altijd kan zijn. Als de vereniging het lidmaatschap opzegt dan gelden, ten aanzien van de verschuldigde contributie, dezelfde regels als bij het opzeggen van het lidmaatschap zoals hiervoor omschreven. Het door de vereniging opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend met goedkeuring van het bestuur plaatsvinden.

Wanbetalers
Helaas wordt de vereniging ook geconfronteerd met leden die niet (tijdig) betalen, CVV Zwervers past daarbij het navolgende beleid toe: 

 • Er wordt, kort na het verstrijken van de betalingstermijn, een herinnering en eventueel een aanmaning toegezonden, daarbij wordt aan het betrokken lid een speel- en trainverbod opgelegd totdat betaling heeft plaatsgevonden. Als er nog geen betaling volgt wordt een nieuw lid aangenomen om de vrijgevallen plaats op te vullen.
 • De contributievordering op het niet betalende lid wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, extra kosten komen voor rekening van het lid. Het niet betalende lid wordt aan het einde van het seizoen uitgeschreven als lid, indien de contributievordering nog niet is voldaan loopt dit incassotraject nog door totdat betaling heeft plaatsgevonden of via de rechter is afgedwongen.
 • Als de hiervoor omschreven leden opnieuw lid willen worden geldt een verhoogd inschrijfgeld van € 50 en de contributie zal in z'n geheel op 1 september van het nieuwe seizoen voldaan moeten zijn. Dit ter compensatie van de eerder gemaakte administratieve lasten en kosten bij het innen van de contributie.

Contributiebetaling bij calamiteiten en langdurige blessures

 • Mocht de club op enig moment geen activiteiten kunnen of mogen aanbieden aan de leden als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door maatregelen van de overheid of de KNVB) dan zal de vereniging in beginsel niet overgaan tot restitutie van de contributie. Uitgangspunt is dat de kosten die door de vereniging worden gemaakt gezamenlijk worden gedragen. Alleen via een Algemene Ledenvergadering kan hiervan worden afgeweken.
 • Mocht een speler/speelster een zware blessure oplopen waardoor meer dan 6 maanden niet kan worden getraind of gespeeld dan kan het betreffende lid een verzoek indienen aan de ledenadministratie voor restitutie van een deel van de contributie. Het bestuur zal dan bepalen of de aanvraag wordt gehonoreerd.

Heb je nog vragen?
Mocht je vragen hebben met betrekking tot de contributiebrief of anderszins vragen hebben over de contributie en staat het antwoord niet hierboven vermeld stuur dan een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..