Skip to main content

De herdenkingspoort van CVV Zwervers

Gepubliceerd: Monday 19 December 2022 | 20:36

Sinds juni 2022 hebben we een mooie plek waar we overleden Zwervers iconen kunnen herdenken. Er was vanuit een aantal nabestaanden behoefte aan een gedenkplek op ons sportpark.

Een aantal vrijwilligers heeft de oude toegangspoort opgeknapt en voorzien van een horizontale stang. Een stang waar kleine herinnerings-hangsloten aan gehangen kunnen worden. 

Alleen echte Zwervers-iconen mogen hier komen te hangen. Denk aan ereleden, leden van verdienste of mensen die over een langere periode een speciale band met de club hebben gehad. Alleen de leden zelf of de nabestaanden kunnen toestemming vragen voor een plek aan de poort.

Uitsluitend het bestuur kan toestemming verlenen. Als de toestemming er is zal het bestuur het hangslot aanschaffen. Hangsloten die niet zijn goedgekeurd worden van de poort verwijderd.

Op dit moment hangen aan de poort de volgende herinneringssloten:

  • Cor Brussee
  • Piet Kortlever
  • Kees Hoogerwaard
  • Henk Vogelenzang de Jong
  • Rien Luneburg

Cor Brussee

Piet Kortlever

Kees Hoogerwaard

Henk Vogelenzang de Jong

Rien Luneburg