Skip to main content

Trainings 2022-2023

Start trainingen seizoen 2023-2024

  • De herenselectie en JO18-1 (i.v.m. Capelle Bokaal) starten weer met trainen op maandag 7 augustus 2023.
  • De jeugdselectieteams starten met trainen op maandag 14 augustus 2023. Voor het komend seizoen worden de volgende teams aangemerkt als selectieteam: JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO8-1.
  • De overige jeugdteams, de recreatieve senioren, de dames (30+) en het G-team, starten weer met trainen in de week van maandag 21 augustus 2023.

Ook dit seizoen trainen op natuurgras

Ook dit jaar gaan we ook veld 3 inzetten als trainingsveld. Dit om meer ruimte te creëren voor de jeugdteams en om sommige seniorenteams eerder te kunnen laten starten.

Als het natuurgrasveld wordt afgekeurd dan zullen de jeugdteams trainen op veld 1 of 2 op hetzelfde tijdstip. Bij een eventuele afgelasting trainen de betreffende seniorenteams trainen dan niet om 20 uur maar om 21 uur op veld 1 of 2 (zie schema).

Let op afkeuring veld 3
Als er op veld 3 niet getraind kan worden zullen we dat uiterlijk om 16:30 uur melden via de afgelast app. In deze app staan de betreffende aanspreekpunten en coördinatoren van de afdelingen zodat deze de afkeuring snel kunnen doorgeven.

Derde kunstgrasveld
De komst van het derde kunstgrasveld ziet er erg positief uit. Als dat er in 2024 komt hebben we veel meer ruimte en kunnen ook de recreatieve senioren eerder met trainen starten als ze dat willen.

Belangrijke afspraken en regels

  • Begin en eindig altijd op tijd je trainingen en ga op de toegewezen plek trainen;
  • Zet alle gebruikte materialen (met name doeltjes) terug op de plek waar ze horen te staan of overleg met de trainer die na jou komt of je spullen/doelen kunt laten staan. Er zijn maar twee plekken waar je doeltjes kunt pakken of kunt neerzetten. Die staan hieronder aangegeven. Nooit doelen neerzetten bij het plein bij de kledingshop en/of T&O loods;
  • Gebruik nooit de doeltjes die op veld 3 en 4 staan; 
  • Als er 3 teams op één veld staan gebruikt ieder team 1/3 van het veld. Overleg onderling waar je gaat trainen. Je kunt per week ook wisselen;
  • Als trainingen worden afgelast staat dat vóór 16:30 uur in de afgelast app;
  • Laat kleedkamers netjes achter. Elke dag worden de kleedkamers in de ochtend gecontroleerd. Teams die de kleedkamer niet goed hebben achtergelaten krijgen dat onmiddellijk te horen;
  • Als je een bal niet kunt vinden laat dan het barpersoneel weten door een briefje achter te laten met waar de bal de struiken/water in is gegaan. De volgende dag zal de bal worden gezocht.

Hieronder staat het weektrainingsschema en het schema per dag (vrijdag komt binnenkort) voor het seizoen 2023-2024. In dit schema staan de tijdstippen per team. Tussen haakjes staat het kleedkamernummer. 

Hieronder de enige twee locaties waar doelen en doeltjes geplaatst mogen worden. Bij het vak bij het hoofdveld staan 3 vakken getekend waar respectievelijk de twee grote doelen, de vier kleiner goals en de mini-doeltjes moeten staan. Zie bijgaande opstelling.