Skip to main content

Vrijdag 18 november om 20 uur: Ledenvergadering!

Gepubliceerd: Tuesday 01 November 2022 | 20:33

Vrijdag 18 november om 20 uur start onze leden- of jaarvergadering. Deze datum staat al geruime tijd in onze “event-agenda” op deze website (Events - CVV Zwervers). Je kunt je daar ook aanmelden. 

Zoals altijd starten we om 20:00 uur en zijn we uiterlijk om 21:00 klaar waarna we met elkaar nog even een gezellige nazit kunnen hebben.  De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Highlights seizoen 2021-2022
 2. Financieel verslag 2021-2022
 3. Begroting 2022-2023
 4. Verslag kascommissie
 5. De huidige werelddynamiek en de mogelijke gevolgen voor de club
 6. Vaststelling contributie 2023-2024
 7. Voorstel statutenwijziging
 8. Bestuurssamenstelling (niemand treedt af, er zijn geen bestuursvacatures tenzij er leden staan te trappelen)
 9. Prioriteiten 2022-2025
 10. Benoeming leden van verdienste
 11. Vragen en antwoorden
 12. De nazit

We rekenen op jullie aanwezigheid.

Namens het bestuur,

Ger Jacobs