Skip to main content

De bijzondere algemene ledenvergadering in 1 minuut

Gepubliceerd: Saturday 13 May 2023 | 8:34

Gisteravond is de bijzondere algemene ledenvergadering goed verlopen. De vergadering was ingelast om de contributie vast te stellen voor het nieuwe seizoen en om goedkeuring te vragen voor de aanschaf van een multifunctioneel scorebord. 

Contributie
Op de ledenvergadering van 18 november 2022 is voorgesteld om de contributie niet tussentijds te verhogen ondanks het feit dat dit op basis van de stijgende energiekosten wel logisch zou zijn. Het volgende is toen voorgesteld en goedgekeurd door de ALV.

In de vergadering van gisteren is een toelichting gegeven op de stijgende kosten waarbij met name de energiekosten een grote impact hebben. Het onderstaande voorstel is vervolgens ter stemming gebracht:

Als extra toelichting werd een overzicht gepresenteerd van de contributie van een aantal buurtverenigingen. CVV Zwervers zit nog steeds aan de lage kant, waarbij de contributie van Zwervers inclusief een wedstrijdtenue is en voor de jeugdleden inclusief trainingsoutfit en tas. Dit contributievoorstel werd door de ledenvergadering unaniem goedgekeurd.

Multifunctioneel LED-scherm
Aan de hand van een presentatie werden verschillende LED-opties gepresenteerd. Voorgesteld werd om een multifunctioneel LED-scorebord aan te schaffen. Dit LED scorebord is gemakkelijk in gebruik en kan ook voor sponsoring en communicatie gebruikt worden.
De ledenvergadering gaf het bestuur mandaat om binnen een financieel kader het bord aan te schaffen. Het scorebord dat nu bij veld 1 staat zal worden verplaatst naar veld 2.
De onderstaande schermen lijken erg op het scherm dat we willen gaan aanschaffen.